Çevreci Eczacılar Kooperatifi
 
 
 
 
 
 Çekoop Atık İlaç Alım Süreçleri

Atık İlaç İmhasının Zorunluluğu

ž12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik‘ in 27. maddesinde;
"Beşeri ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. Bu kayıtlara ilişkin esaslar, kurumca belirlenir." denilmektedir.
 
žAynı yönetmeliğin 41/2. maddesinde ise; "Miadı geçen veyahut kullanılamaz hale gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğü, eczacı odası ve vergi dairesi yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır." ifadesi yer almaktadır.

     

     Özetle, eczanelerimizdeki miadı geçen ilaçların İlaç Takip Sistemi (İTS)’ ye bildiriminin yapılması, listesinin alınarak il sağlık müdürlüğü yetkililerine onaylatılması ve daha sonra lisanslı tesislerde imhasının gerçekleştirilmesi zorunludur.

 

 

ÇEKOOP Atık İlaç Alım Süreci

ž1. ÇEKOOP üyesi olan bir eczane, eczanesine ait olan miadı geçen ilaçları ÇEKOOP’ a göndermeden önce İTS (İlaç Takip Sistemi)’ ye bildirimini yapar.
 
ž2. İTS’ ye bildirimi yapılan ilaçların listesi, eczanenin bağlı bulunduğu İl / İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’ na imzalatılır. 
 
ž3. İmzalanmış olan ilaç listesinin 2 kopyası ÇEKOOP’ a gönderilir.
 
ž4. Listeler ÇEKOOP’ a ulaştıktan sonra teslim alınan listenin 1 kopyası, bu ilaçların imha ettirilmek üzere teslim alındığına dair ÇEKOOP kaşe ve imzalı bir üst yazı eklenerek eczacıya geri gönderilmektedir. ÇEKOOP’ da kalan kopyası ise, lisanslı imha tesisine gönderilerek, imha tesisi tarafından da ilaçların imha edildiğine dair kaşe/imza alındıktan sonra eczacıya geri gönderilir.
 
 
žNOT: EDAK sevkiyat bölgesi dışında kalan ÇEKOOP üyesi eczaneler, ilaçlarını ÇEKOOP’ a kargo ile gönderir. (Kargo ücreti eczacıya aittir)


ÇEKOOP deposunda toplanan tüm bu atık ilaçlar, depo dolduktan sonra ÇEKOOP' un kendi imkânları ile lisanslı imha tesisine imha ettirilmek üzere gönderilmektedir.

İmhaya gönderilmeden önce depoda biriken ilaçların içinden, hayvan barınaklarına gönderilmek üzere bebek mamaları ve beslenme solüsyonları ayrılır. Geri dönüşüme gönderilmek üzere kutular ve kağıtlar ayrıştırılır. Kağıt ve kutuların geri dönüşüme gönderilmesinden elde edilen gelirin % 10 u, ÇEKOOP Burs fonuna aktarılarak ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanır.
Posta Adresi: Karacaoğlan Mah. 6173 Sok. No:4 Işıkkent Bornova / İZMİR
Resmi Adres: Vali Rahmi Bey Mah. Menderes Cad. No: 145/C Buca /İZMİR
Telefon: 0506 147 9083- 0232 487 3246